išėmimas

išėmimas
išėmìmas sm. (2); SD412išimti: 1. Lašinių išėmìmas iš puodo Kt. 2. Slm Brangiai kaštavo išėmìmas iš kalėjimo Gs. 3.išimti 4: Dėmių išėmìmas 76. 4. iškopimas: Tas paprastas medaus išėmimas po visam nedera, bet iškadingas yra S.Dauk. 5. refl.išimti 13 (refl.): Be poperių išsìėmimo nebandyk nė važiuoti Vvr. 6. →išimti 14: Daug žmonių prisigrūdo – nesunkus buvo išėmìmas (pavogimas iš kišenės) Jnšk. 7. paėmimas, užkariavimas: Sutikime, arba išėmime, miesto DP107. 8. įimta, įsiūta vieta, įėmimas: Šito žipono per didelis išėmìmas – negražiai stovi Rdm. 9. išimtis: Viename dalyke buvo padarytas išėmimas A.Janul. Laikraščių beveik niekas neskaito su mažais išėmimais . \ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išėmimas — išėmi̇̀mas dkt. Dúonos išėmi̇̀mas iš krósnies – tàvo dárbas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šaudmens išėmimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Veiksmas, kuriuo iš užtaisyto pabūklo išimamas šaudmuo. Ppr. tai atliekama šūviu (minosvaidyje – ir išimant miną iš vamzdžio). atitikmenys: angl. unloading gun rus. разряжание орудия …   Artilerijos terminų žodynas

  • apėmimas — apėmìmas sm. (2) K 1. → apimti I 5: Kolūkių kūrimas rutuliojosi naujų rajonų apėmimo kryptimi (sov.) rš. 2. refl. SD260, R152 → apimti I 7 (refl.): Gaspadorius ugnį paves saugoti jautriam ir bukliam tarnui, kursai supranta didelumą savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atėmimas — atėmìmas sm. (2) → atimti: 1. SD210 Atėmimas laisvės rš. Teisių ir laipsnio atėmimas rš. 2. Jiems bus atlyginta už mūsų kalbos atėmimą iš mokyklų I.Simon. 3. → atimti 4: Prasidė[jo] atėmìmas gyvulių Gs. Atėmimas ymenių (dvarų) R116. 4. → atimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išimsena — išim̃sena sf. (1) išėmimas: Kaip būs su žiemos išimsena bulvių, kad teip gilus rūsys? Šts. imsena; išimsena …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirpimas — 1 iškirpìmas sm. (2) 1. → 1 iškirpti 1: Skraistlapiai mėsingais pamatais ir iškirptomis viršūnėmis, su spygliais iškirpimuose P.Snar. 2. gilus moteriško drabužio išėmimas apie kaklą, dekoltė: Krūtinės iškirpimas pernelyg didelis rš. Suknelė su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlydis — ìšlydis sm. (1) 1. fiz. žr. iškrova 3: Elektros išlydis VĮ. Kibirkščių išlydis rš. Elektros išlydžiai aukštesniuose oro sluoksniuose iš karto daug vandens išpiltų rš. 2. šovinių iš šaunamo ginklo išėmimas, iššovimas: (Šaujamo prietaiso) ìšlydis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištaisymas — ištaĩsymas sm. (1) KII35, DŽ1, MedŽ123; R41, MŽ55, Sut, N → ištaisyti: 1. NdŽ, KŽ. 2. NdŽ, KŽ Klaidingų įrašų ištaisymas ETŽ. Tie ištaisymai ir papildymai labai vertingi rš. ║ Laikraštis iškėlė trūkumus ir nurodė jų ištaisymo būdus sp. 3. NdŽ → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nedaėmimas — ×nedaėmìmas (hibr.) sm. (2) J nepriemoka. ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuėmimas — nuėmìmas sm. (2); SD388 1. → nuimti I 1: Vainikėlio nuėmimas, gyvenimo permainymas LTR(Rm). Stogo nuėmìmas (nuplėšimas) nedaug atsieis Brt. | Nuobaudos nuėmimas TTŽ. | refl.: Padėkok kepurės nusiėmimu Vaižg. 2. → nuimti I 3: Derliaus nuėmimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”